Nejdříve bychom si měli říct, o kom mluvíme jako o barvoslepém. Mnoho lidí se mylně domnívá, že tito lidé vidí pouze černobíle. Není tomu tak, dochází u něj k posunu některých barev a proto má problémy rozlišit od sebe některé kontrastní barvy, které ostatní vidí správně.

Barvoslepost (daltonismus) je porucha barevného vidění lidského oka. Její medicínský název je odvozen od jména anglického přírodovědce Johna Daltona, sám totiž poruchou trpěl a vědecky ji  popsal v roce 1794. Procentuálně se barvoslepost vyskytuje přibližně u 8-9 % naší populace a z velké většiny poruchou trpí muži, ženy mají snížené vnímání barev velmi zřídka.

Vnímání barev zajišťují  čípky. Ve zdravém lidském oku existují tři druhy čípků, lišící se barevnými pigmenty a citlivostí k vlnovým délkám, které určují jednotlivé barvy. Čípky vnímají červenou, zelenou a modrou barvu. Normální vidění je trichromatické, kdy vidíme všechny barvy. Vidění barvoslepých lidí je dichromatické – funkční jsou dva druhy čípků nebo monochromatické – není rozlišována žádná barevnost, ale to se vyskytuje málokdy. Při poruše barvocitu jsou čípky na jednu či více barev méně citlivé nebo vnímají vlnové délky nesprávně, a tudíž vysílají nesprávný signál. Většina lidí s touto poruchou obtížně rozlišuje červenou (protanopie) a zelenou (deuteranopie), méně častá je pak barvoslepost na žlutou a modrou barvu. Výše uvedená procenta představují nemalou skupinu lidí, na které by se měl brát při vytváření webových stránek ohled. Pokud například byste chtěli dát červené písmo na žlutý podklad, musíte počítat s tím, že nezanedbatelná část návštěvníků vašich „webovek“ nemusí takový text vůbec přečíst.

Při tvorbě webových stránek, tak aby byly uživatelsky příjemné pro barvoslepé, by se mělo zohlednit pár zásad. Barvy by se měli volit s ohledem na účel stránek, mělo by se dodržovat jednotné barevné schéma a nepoužít příliš mnoho barev, zjednoduší se tak orientace. Měl by se omezit počet barev maximálně na 4, nepočítaje černou a bílou. Zvolit jednu hlavní barvu a přidat jeden nebo dva odstíny ze stejné barevné rodiny. Ujasnit si to, jestli zvolené barvy teplé nebo studené. Zvolené odstíny musí být dostatečně kontrastní, aby byl text čitelný z jednoho odstínu na pozadí druhého. Potom zvolit zdůrazňující barvu z druhé skupiny, která se dá použít například pro jiné části textů nebo odkazy. Samozřejmě existují programy, které lze využít ke kontrole při tvorbě internetových stránek, zda jsou čitelné i pro lidi se sníženým vnímáním barev.

Colorblinding je rozšíření nejen v Google Chromu, ale i také ve spoustě počítačových her, což dokáže zobrazit internetové stránky tak, jako se ukazují barvoslepým, kteří trpí buď úplnou nebo částečnou necitlivostí na červenou, zelenou nebo modrou barvu, či vnímají pouze odstíny šedivé. Odkaz na stránky je http://www.color-blindness.com/.  V současné době se objevilo nové rozšíření od firmy Google, to má pomoci uživatelům co jsou částečně barvoslepí – Color Enhancer. Jedná se o upravitelný barevný filtr – vylepšovač barev, který lze aplikovat na webové stránky a zlepšuje tak vnímání barev barvoslepým uživatelům a zpříjemní jim tak pohyb na internetu. Rozšíření je zdarma na https://chrome.google.com/.

image002