V rámci své bakalářské práce na Optometrickém institutu Odborné vysoké školy severozápadního Švýcarska se dva studenti, Karin Jeremias a David Urech, zaobírali otázkou, zda individuální astigmatismus na blízko znatelně ovlivňuje zrakovou ostrost na blízko. Tato problematika je zavedla zpět k Eye Lens Technology (zkratka EyeLT), technologii výroby progresivních čoček, kterou v roce 2011 uvedla na trh firma Rodenstock (Mnichov). Podle informací firmy Rodenstock lze pomocí této technologie v rámci jedné jediné progresivní čočky docílit rozdílných cylindrických účinků. Jako první krok se pomocí progresivní čočky provede korekce astigmatismu na blízko, mimo to je však možné při optimalizaci čočky zohlednit také aberometrická data oka získaná měřením na DNEye Scanneru Rodenstock. Pomocí terénní studie na 20 pokusných osobách s presbyopií se autorům práce podařilo prokázat pozitivní vliv měření na DNEye Scanneru a subjektivních refrakčních dat na ostrost zraku a velikost zorného pole nablízko. Výsledky ukazují významné zlepšení jak objektivního, tak subjektivního vidění na blízko.

Dnešní doba ve znamení počítačů, tabletů a celé řady dalších nových médií klade na vidění na blízko velmi vysoké nároky. Těmto vysokým nárokům musí odpovídat také moderní progresivní čočka. Jedním z cílů výzkumu obou studentů optometrie tedy bylo zjistit, nakolik tyto nároky dokáže uspokojit progresivní čočka s technologií Eye Lens Technology firmy Rodenstock.

Studie

Pro potřeby terénní studie pro svou bakalářskou práci vybavili oba studující každou z dvaceti testovaných osob vždy dvěma různými individualizovanými progresivními čočkami. Vždy se jednalo o brýlovou čočku Rodenstock Impression FreeSign – jednu vyrobenou se zohledněním individuálních parametrů refrakce na dálku a adice a druhou s technologií DNEye umožňující dodatečně zohlednit subjektivní refrakci na blízko a naměřené aberometrické údaje oka. Aby výsledek studie nebyl ovlivněn rozdílnými parametry obrub, byly čočky usazeny vždy do obrub identických. Za účelem zajištění co nejvyšší přesnosti výsledků se autoři rozhodli zvolit tzv. trojitou slepou terénní studii, kdy během testování ani oni, ani testované osoby netušily, který typ čočky byl namontován do které obruby.

Metody

Jako výchozí hodnoty posloužily hodnoty získané komplexním refrakčním měřením, které studenti provedli v rámci přípravného stadia. Tato měření zahrnovala subjektivní refrakci jak na dálku, tak na blízko. Subjektivní refrakční hodnoty byly doplněny aberometrickými údaji naměřenými DNEye Scannerem schopným diagnostikovat zobrazovací vady vyšších a nižších řádů za různých mezoptických a fotoptických podmínek. Mimo to dokáže DNEye Scanner stanovit také refrakční změny v případě malých i velkých zornic.

Brýlovou čočkou sice nelze korigovat zobrazovací vady vyšších řádů, které ovlivňují korekční hodnoty, pomocí adaptace sféro-cylindrické korekce na každý jednotlivý bod průhledu čočky však lze tento jejich vliv minimalizovat. V porovnání s běžnými aberometry měří DNEye Scanner kromě refrakčních hodnot pro vidění na dálku tyto hodnoty také pro vidění na blízko. Vyhodnocením hodnot objektivní refrakce na blízko švýcarští studenti získali výchozí hodnoty pro stanovení cylindru na blízko pro následnou refrakci subjektivní.

Účastníci studie oba typy čoček testovali po dobu dvou týdnů a na základě svých poznatků následně vytvořili resumé. Subjektivní kompatibilita každé čočky pak byla výsledkem vyhodnocení dotazníků o šesti bodech hodnocených na stupnici 1 – 10.

Po ukončení fáze vlastního nošení čoček studenti provedli měření ke stanovení ostrosti zraku na blízko a ke stanovení rozsahu využitelné vzdálenosti pro vidění na blízko.

K měření ostrosti zraku na blízko byly použity tři metody, statisticky vyhodnoceny byly jejich průměrné hodnoty.

Obr. 1 – Dotazník

  1. Jak hodnotíte ostrost vidění na střední vzdálenosti (pracovní vzdálenost při práci na PC)?
  2. Jak hodnotíte šířku zorného pole na střední vzdálenosti?
  3. Jak hodnotíte ostrost vidění na blízko?
  4. Jak hodnotíte šířku zorného pole na blízko?
  5. Jak hodnotíte kvalitu obrazu při pohledu stranou na blízko?
  6. Jak hodnotíte Váš spontánní pocit z nošení?

Studie DNEye Scanner

B: brýlové čočky s optimalizace DNEye

Autoři studie nejprve provedli měření pomocí softwaru FrACT (Freiburg Visual Acuity and Contrast Test – test zrakové ostrosti a kontrastního vidění). V rámci tohoto měření hodnotily testované osoby (s hlavou fixovanou opěrkou) prezentované Landoltovy kruhy. Také druhé měření probíhalo s hlavou fixovanou opěrkou – tentokrát však byly účastníkům studie prezentovány optotypy LEA. V rámci měření třetího mohly testované osoby zvolit pro ně nejpohodlnější pozici hlavy a následně u nich bylo, opět pomocí LEA optotypů, stanoveno vidění s maximálním rozlišením.

Během stanovování šířky zorného pole na blízko měly testované osoby opět hlavu fixovanou opěrkou a autoři studie jim ve vzdálenosti 40 cm prezentovali Duanův test. Tento optotyp byl přitom upevněn na lanku a rotoval kolem binokulárního středu oka. Testovaná osoba test mohla přerušit až v momentu, kdy se jí periferním viděním optotyp poprvé začal jevit neostře. Toto měření bylo provedeno s rotací vždy třikrát směrem vlevo a třikrát směrem vpravo a jeho výsledky byly následně zprůměrovány a porovnány.

Výsledek

Statistickým vyhodnocením výsledků měření byl prokázán jednoznačný vliv korekce astigmatismu na blízko na ostrost vidění na blízko, přičemž vyšší účinnosti vidění na blízko bylo průměrně dosahováno čočkami Impression FreeSign s DNEye optimalizací.

Také statistická analýza využitelného zorného pole nablízko prokázala znatelný rozdíl mezi čočkou A a čočkou B – s čočkami s DNEye optimalizací byl střed zorného pole pro vidění nablízko zřetelně větší – širší.

Ačkoliv oba typy brýlových čoček shledávaly testované osoby jako příjemné k nošení, vyhodnocení dotazníků dopadlo lépe pro nové brýlové čočky Impression FreeSign s DNEye optimalizací, které ve všech bodech získaly lepší hodnocení.

Impression FreeSign s DNEye optimalizací jasně zvítězily také v rámci odpovědí na zásadní otázku, kterou z obou čoček by si testovaná osoba chtěla ponechat. V jejich prospěch rozhodlo 16 z 20 testovaných osob.

Lze tedy říci, že praxe pouze potvrzuje to, co slibuje teorie:

Brýlové čočky Impression s DNEye optimalizací nabízené firmou Rodenstock zajistí nositelům brýlí lepší vidění nablízko a znatelně vyšší celkový komfort vidění. Díky zohlednění jak astigmatismu nablízko, tak naměřených aberometrických hodnot oka lze propočítat optimální korekční hodnoty pro každý jednotlivý bod průhledu dané čočky a dosáhnout tak až 100% využití osobního zrakového potenciálu každého nositele brýlí.