Když se začne mluvit o kontaktních čočkách, mohlo by Vám toto jméno připadat velice povědomé. Otto Wichterle byl celosvětově uznávaný český vědec a vynálezce, málokdo se těší takové úcty 🙂

Pracoval hlavně v oblasti makromolekulární organické chemie a jeho vynálezy zdokonalily svět. Nemá na svém kontě jen měkké kontaktní čočky, které vznikly, když pracoval na vědecké práci z oblasti hydrogelů. Je též známý objevem polyamidového vlákna neboli silonu.

Ze života – po odmaturování s vyznamenáním na Státním gymnáziu v Prostějově (kde se Otto již zajímal o matematiku a fyziku), si podal přihlášku do Prahy na strojírenství, kde ale skončil a přešel na fakultu Chemicko-technologického inženýrství ČVUT v Praze, kterou s úspěchem dokončil. Poté v roce 1936 promoval na doktora technických věd.

První kontaktní čočky – bylo zapotřebí najít materiál, který má dobré mechanické vlastnosti, pohlcoval vodu a byl průhledný. Otto tedy nalezl HEMA gel, s nímž byl ale problém ve zpracování, lil se do forem, čočky se ale při otevření trhaly a o co hůř, měly nepravidelné okraje. Vznikla tedy nová metoda a to odlévání gelu do skleněných forem, výsledkem byla čočka s přesnou optikou ve středové části, ale byl stále problém s obrušováním okrajů. Dokonce už byly aplikovány na pacientech. Tehdy bylo jasné, že čočky jsou významnou budoucností, už díky jejich dokonalé korekci zraku a snesitelnosti v oku.

Wichterleho ale napadl úplně nový způsob zpracování HEMA gelu – odlévání v rotujících otevřených formách, což vedlo k úspěšné zkoušce. Hned poté byl Ottovi nabídnut výzkum čoček ve větší míře.

V roce 1963 byly metody výroby téměř dokonalé, takže se zájem a důvěra v čočky zvyšovala. V roce 1965 byla v Praze podepsána licenční smlouva a byla založena akciová společnost Flexible Contact Lens Corporation, jejíž partnerem se stala v roce 1966 firma Bausch & Lomb (jedna z nejvýznamnějších firem pro výrobu kontaktních čoček v dnešní době)

Otto Wichterle zasvětil celý svůj život chemii, a přestože se již později nemohl věnovat pracím v laboratoři, pomáhal a radil novým vědcům. Zemřel na své chatě v obci Stražisko 18. Srpna 1998 ve věku 85 let.

image001