Proces zpracování obrazu lidským okem je naprosto fascinující a zároveň je zrak nejkomplikovanějším smyslem ze všech.

Abychom mohli žít kvalitní osobní a profesní život, je perfektní a stabilní vidění naprosto nezbytné.

Nároky kladené na vidění se neustále zvyšují nejen používáním počítačů a další výpočetní techniky, ale i se zvyšujícím se životním tempem a množstvím zpracovávaných informací, se kterými se člověk denně setkává. Samostatnou oblastí, kde dochází ke kombinaci všech vlivů, je řízení vozidel, kde je zrak základním zdrojem informací pro správné a včasné reakce 🙂

Ke zmapování kvality vidění jsou na trhu oční optiky k dispozici běžné autorefraktometry, jako základní měřicí přístroje pro zjištění objektivní refrakce oka. Ty dnes patří k běžné výbavě většiny očních optik a očních ambulancí. Tyto přístroje však pouze objektivně stanoví velikost nutné korekce, ale již neupozorní na odchylky od ideálního stavu oka a výskyt dalších oftalmologických abnormalit. Brýle podle takto změřených hodnot obvykle není možné vyrobit a je zapotřebí zjistit ještě tzv. subjektivní refrakci, která vypoví o tom, jak člověk změřené refrakční hodnoty vnímá. Výsledek měření autorefraktometru je tedy jen určitou malou informací o tom, jak se bodový paprsek světla v oku láme.

Od roku 2012 však na trhu existují přístroje, které pomocí tzv. Wavefront analýzy zjistí o očním systému více a dokáží odhalit i refrakční vady vyšších řádů (odborně aberace vyšších řádů), které mohou způsobovat například neostré vidění za snížené viditelnosti. Nejčastěji obtěžuje řidiče za šera a za tmy, kdy nevidí ostře a více vnímají oslnění od protijedoucích vozidel. Vady zjištěné touto technologií lze ovšem částečně korigovat a vidění v těchto situacích vylepšit.

Přístrojem pro tuto analýzu oka je DNEye Scanner značky Rodenstock. Tento Wavefront scanner měří oko, oproti běžnému autorefraktometru, v 1500 bodech a zároveň vyhodnotí, jak oko reaguje při pohledu do dálky a při pohledu do blízka. Přístroj také změří průměr zornice, která má u některých očních vad vliv na kvalitu a ostrost vidění. Přechodem na měření pomocí DNEye Scanneru oční optik získává nejen přesnější, ale také mnohem komplexnější údaje o zobrazení oka. Díky tomu pak může poskytnout zakázkově optimalizované brýlové čočky s DNEye korekcí.

 

Brýlovými čočkami, které může oční optik upravit podle výsledků analýzy DNEye, jsou čočky z řady Multigressiv nebo Impression. U běžných čoček tyto úpravy nelze udělat, neboť výrobní technologie nedovoluje požadovanou přesnost zpracování. Zde se ale stále pohybujeme na úrovni zrakového screeningu, který zjišťuje parametry vedoucí k brýlovým čočkám.

Pro prověření správného fungování oka však potřebujeme vědět více informací, jako je např. tlak uvnitř oka, stav průzračnosti (průhlednost) očního systému a oční čočky nebo to, zda „projekční plocha“ oka, sítnice, není zvlněná nebo nějak jinak změněná. Všechny tyto souvislosti totiž mohou významně ovlivnit to, jak výsledný obraz skutečně vnímáme.

Značka Rodenstock proto vyvinula jedinečný přístroj pro 3D screening oka, který poskytuje komplexní informace, tedy nejen velikost nutné korekce, ale dokáže také nahlédnout do předního segmentu oka (od rohovky až po čočku) a rychle upozornit na odchylky od běžného stavu.

Současně pak může oční optik doporučit další kroky nebo případnou návštěvu očního lékaře. Takto komplexní přístroj nesoucí označení DNEye Scanner 2+  poskytuje komplexní informace z následujících funkcí:

Opacita: Průhlednost očního systému a vyhodnocení možné přítomnosti šedého zákalu oka. Pachymetrie: Informace o tloušťce rohovky s podrobnou analýzou předního segmentu oka, které pomáhají rozeznat, zda může dojít k tvorbě zeleného zákalu oka a případně mu předejít.

Tonometrie: Měření nitroočního tlaku bezkontaktním, velice pohodlným způsobem. Topografie: Zjištění stavu rohovky, její případné deformace a vliv na vidění. Tato funkce dokáže odhalit různé změny a zároveň je velmi přínosná při aplikaci kontaktních čoček. Diagnostika refrakční změny v oku:  Jak jsme již zmínili u první generace DNEye Scanneru, existuje u verze 2+ také funkce měření Wavefront analyzátorem a v kombinaci s dalšími měřeními můžeme zjistit o oku vše potřebné pro korekci pomocí brýlových čoček.

Biometrie v diagnostice zraku a korekci brýlovou čočkou:

V lednu 2018 byla na veletrhu v Mnichově představena technologie měření biometrie oka s názvem DNEye PRO, která jako jediná v současné době dokáže změřit individuální anatomii jakéhokoliv lidského oka díky 3D biometrickému měření. Toto biometrické měření bude možné provádět pomocí Scanneru DNEye 2+ a následně podle naměřených hodnot umožní vyrobit brýlové čočky, které zajišťují maximálně ostré vidění. Tato přelomová technologie tak nově nahradí dosavadní přístup k výrobě brýlí, které byly dosud kalkulovány podle 118 let starého modelu pro výpočet zobrazovacích vlastností brýlových čoček, známého jako Gullstrandův model. Tento model je matematický vzorec, který bere v potaz pouze průměrné hodnoty celé populace a určuje podle nich geometrické parametry běžných brýlových čoček bez ohledu na individuální velikost oka každého z nás.

Nová biometrická měřící metoda vyvinutá německou společností Rodenstock umožní od dubna 2018 vyrobit individuální brýlové čočky podle biometrie oka každého zákazníka unikátním způsobem. Tato změna je zásadní a přelomová v celkovém přístupu k lidskému zraku a umožní výrobu vysoce přesných brýlových čoček, které budou zohledňovat vše, co lze do výroby brýlových čoček zakomponovat použitím moderních screeningových metod 21. století.

Prvním výrobkem s těmito biometrickými údaji v nabídce celosvětového trhu oční optiky je brýlová čočka Impression FreeSignPRO. Díky 3D biometrickému měření a optimalizaci DNEye PRO nabízí výjimečně ostré a čisté vidění na všechny vzdálenosti. Čočku lze navíc uzpůsobit podle individuálních zrakových potřeb podle typů a frekvence denních činností. Dochází tak k rozšíření zón na střední vzdálenost, se kterými nejsou často uživatelé progresivních čoček spokojeni. Čočka bude navíc vybavena speciálním UV filtrem PRO 410, který zajišťuje ochranu před potenciálně škodlivým vysoce energetickým modrým zářením.

Poslední informací, která nám chybí pro ucelený obrázek o stavu oka, je informace o sítnici. Tu lze celkem snadno zjistit pomocí fundus kamery, která díky laserové technologii s různou vlnovou délkou zajistí pohled do nitra zadní části oka. Následně zobrazí celou zadní plochu očního bulbu ve vysokém rozlišení.

Díky metodě Rodenstock Fundus Scanner a DNEye Scanner 2+ tak lze získat zcela kompletní náhled na oko od jeho rohovky až po hlubokou podpovrchovou část sítnice. Na základě výsledků screeningu těmito metodami lze odhalit maximální možnosti korekce zraku, náznaky změn nebo již změny probíhající, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem.

Kompletní screening moderními technologiemi tak umožní včasnou identifikaci možných zdravotních komplikací a zvyšuje možnosti perfektního vidění. Proto neváhejte a objednejte se k nám, rádi vám vše vysvětlíme a zaručíme Lepší pohled na svět ♥