Nejdříve si vysvětlíme některé pojmy.

Slabozraký člověk je ten, kterému ani brýle nepomohou úplně dobře vidět v důsledku toho má potíže v běžném denním životě.

Lidé, kteří nevidí vůbec nebo ti, kteří rozeznávají světlo případně jeho intenzitu, jsou nazýváni nevidomými. Někteří mají velké potíže vidět při pohybu v prostoru, např. s identifikací aut, nalezení cedulí, hodin na zdi či vypínačů.

Nevidomí lidé mají problémy s orientací v prostoru

Slabozrací spoléhají především na zrakové vjemy – vodícími plochami jsou především kontrastnější objekty. Hmatové vjemy získané nohama a také rukama, ať už s bílou holí či bez ní jsou spíše doplňkové.

Využívají tedy nejen různost povrchů  po kterém jdou (venku například rozhraní tmavě zeleného trávníku a světle šedého asfaltu) ale i kontrast barev. Orientačními body mohou být např. tmavá vrata ve světlé fasádě domu, barevně odlišená dlažba hmatového pásu u přechodu přes vozovku. To je velice důležité, jelikož si díky protikladným barvám slabozrací nejlépe všimnou objektů.

V místnostech, které slabozrací znají, se při vhodném osvětlení pohybují s jistotou.

Typické zrakové bariéry v interiéru

Nebezpečná, zdraví ohrožující a orientaci zhoršující místa, která jsou zrakem obtížně postřehnutelná a identifikovaná. Prostředí bez barevného kontrastu, které vizuálně splývá v jeden celek. Např. pokud má umyvadlo stejnou barvu jako okolní dlaždičky, je pro ně velice obtížné v klidu nalézt tento objekt. Neoznačené prosklené plochy, např. vstupní dveře bez kontrastního pruhu ve výši očí, vyvolávající dojem průchozího prostoru.

Nesmíme zapomenout ani na správné osvětlení! Správné přechody mezi místnostmi, světlo nesmí svítit do očí či přímo do obličeje, odrazy světla, které způsobují oslnění – to vše je pro nevidomé důležité.

Hrozí samozřejmě i nebezpečí a všelijaké překážky (které by se měly eliminovat na nejnižší možný počet), zpravidla v úrovni ramen a hlavy ale i nižší – otevřená dvířka skříněk nebo poličky na zdech, konferenční stolky, nepřipevněné koberce, hrnečky či sklenice blízko okraje stolů.

Zlaté pravidlo úspěšné orientace – Vše má své stálé místo ! :))