Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, resp. systému psaní, určeného pro nevidomé, slabozraké a se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář vnímá hmatem.

Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který důsledkem nehody v dětství ztratil zrak.  Ve dvanácti letech se setkal s vojákem Charlesem Barbiersem, který mu ukázal tajnou vojenskou abecedu, jenž umožňovala čtení za tmy, jenže byla nepřehledná a skládala se z 12 vystouplých teček. V patnácti letech Louise toto písmo zdokonalil a zredukoval na teček 6, díky této úpravě byla celková nauka i porozumění textu snažší.

V roce 1829 vyšla první kniha v Braillově písmu, bohužel se nesetkala s velkým nadšením a zájmem. Louis Braille se celý svůj život snažil o zdokonalení celého systému např. přidáním číslic a matematických symbolů, přesto se do jeho smrti mezi slepými téměř nerozšířil.

 

Existuje 64 kombinací šesti bodů uspořádaných do dvou sloupců a třech řad, které jsou buď vytlačené nebo nikoliv. Pro tisk se používá speciální tvrzený papír, pro lepší čitelnost bez zbytečného poškození sdělení. Pro uvozovky nezáleží na umístění v horní či spodní části, existuje proto pouze jeden znak.

 

Nevidomí lidé si při čtení hmatem spíše pamatují celý „obrazec“ slova, který jim vytlačené body vytvářejí.

Je jasné, že nevidomí nemají žádnou životní situaci jednoduchou ale díky podobným vynálezům mohou „vidět“ a prožívat např. příběhy z knížek nebo si zkrátka přečíst jakoukoliv informaci, která je pro zbytek z nás denní chleba a jen „pohled“ daleko.

Pokud se chcete dozvědět něco o Braillově písmu, vše naleznete na oficiálních stránkách organizace pro nevidomé a slabozraké : www.sons.cz

Zde naleznete hezky zpracované informativní video: